Премия Егора Гайдара 2016

Прием заявок на соискание Премии в 2016 году закончен